Visjon

§1 ALLIANSE FOR EN GOD BARNDOM skal fremme barns oppvekstvilkår med barnets beste for øye og ikke først og fremst ut fra hensyn til arbeidsliv, økonomiske interesser og statlige målsetninger og planer.

§2 ALLIANSE FOR EN GOD BARNDOM skal være barnet og barndommens voktere. Vi ønsker å beskytte barns frie lek og frie initiativ. og motsetter oss for tidlig intellektuell påvirkning og at staten blir oppdrager.

§3 ALLIANSE FOR EN GOD BARNDOM ønsker ikke at barnet skal institusjonaliseres. Barn bør ha rett til mye tid sammen med foreldrene sine under oppveksten, og da særlig de tre første leveårene. Barn bør ha rett til en rolig hverdag med minst mulig stress. Barnehaven skal være et supplement til familien, ikke en oppbevaringsanstalt.

§4 ALLIANSE FOR EN GOD BARNDOM er ingen pressgruppe i dialog med et politifisert system. Vi ønsker en sunn barneoppdragelse, fri for teknokrater og politiske planer og evalueringer.

§5 ALLIANSE FOR EN GOD BARNDOM har ingen partipolitisk tilknytning og er ikke tilknyttet noen spesiell tro.