Om oss

Vi er en gruppe mennesker som har som ønske å beskytte barndommen. Vi har i lengre tid vært bekymret for den manglende forståelse og respekt for barndommens betydning. Vi mener, at de første 7 år av et barns liv er de viktigste, for her blir fundamentet for resten av livet lagt. Det mener ikke de fleste politikere. For den økonomisk/rasjonelle bevissthet, som med suksess har bevirket en større effektivitet i næringslivet, er det logisk å spørre: Hvorfor ikke også effektivisere barndommen og komme i gang litt tidligere? Det er mennesker som stiller slike spørsmål, som er barndommens største fiende.

 

Mens burhøns har fått firedoblet sitt areal de siste år, har kravet til oppholdsrom i barnehager blitt halvert fra 8 kvadratmeter til 4 kvadratmeter per barn. Dette sier alt om hvordan politikere ser på våre barn.Mange lovgivere forstår ikke at barn leker og lærer samtidig. Barns etterligning og lek er barnas arbeid. Men det må skje i deres eget tempo. Barn lærer ikke kun ved å bli undervist. Det ligger noe bak leken, som har uhyre stor betydning. Barns evne til å leke er avhengig av deres fantasi. Den har barna rikelig av. For den politiske maktelite og et kynisk næringsliv ser det ut til at det å stjele barns tid er høyt prioritert.

 

Mange av de mennesker, som treffer beslutninger vedrørende barns vilkår, forstår ikke at barndommen er en serie av forvandlinger, hvor de ytre sanseopplevelser blir til indre kvaliteter. På intet tidspunkt i våre liv skjer det større forvandlinger enn i de første syv år av våre liv. Hvis disse barndomskrefter får lov til å utfolde seg i sunne omgivelser forsvinner de ikke, men kan utvikles videre i skolealderen. Disse krefter skal pleies gjennom skoleforløpet for å gi oss muligheten for selv å ta vårt eget liv i hånden og selv foreta forvandlinger gjennom livet. Det er det man kaller for selvoppdragelse.

 

Noen mennesker går i stå når omgivelsene ikke kan bringe dem videre. Andre har ungdommelige krefter langt inn i alderdommen. En for tidlig intellektuell innlæring avstumper barndomskreftene og gjør oss til oldinger altfor tidlig. Derfor kan man som oppdrager ikke bare flyte med strømmen, hvis man vil noe godt for barna.


Det finnes en dyrebeskyttelse.
Det finnes miljøvernorganisasjoner.
Det er på høy tid å danne en organisasjon som beskytter barnet.


Det er på høy tid å danne en organisasjon som beskytter barnet.

 

Barns muligheter til egen frilek og det å gjøre “ingenting” er i ferd med å forsvinne. Barnas tid og energi organiseres stadig mer av de voksne, barna rekker ikke å ta egne initiativ. De blir avbrutt og de blir satt i gang. Tiden til å bearbeide og integrere alle inntrykk og opplevelser er for knapp. Mange barn får beveget seg for lite. Grovmotoriske ferdigheter er avgjørende for et barns selvtillit og sanseårvåkenhet. Stadig færre barn erfarer logikken og tidens utstrekning ved å delta i praktisk arbeid og mister dermed mulighet til å utvikle koordinasjon av nerver og muskler som igjen danner grunnlag for skrive- og leseferdigheter. Den frie leken er barnets egen næringskilde, kroppen utvikles, følelser bearbeides og intellektuell vekst bygges opp, uten bevisst anstrengelse fra barnets side. Barnet gledes over prosessen, – ikke resultatet. Barnet ønsker å bli sett, ikke vurdert. Barnas uro kommer innenfra og er et tegn på at noe er galt, det er noe vi ikke har skjønt. Mer disiplin er ikke svaret, flere timer av det som ikke fungerer er heller ikke svaret. Indre ro og tid nok, er nøkkelaspekt ved tilegnelse av kunnskap. Humaniteten er totalt fraværende i skoledebatten. Det er på tide at staten gir nasjonens foreldre et realt kunnskapsløfte! De som forvalter landets økonomi og våre barns fremtid må tilegne seg grunnleggende menneskekunnskap… Initiativtagerne til Allianse for en god barndom er Bjørg Lobben Røed, førskolelærer på Nesodden, Hans Flaaten, førskolelærer i Moss og Fridtjof Andersen, barnelege i Oslo.

 

ALLIANSE FOR EN GOD BARNDOM har forgreninger til følgende nettsteder:
Alliance for childhood
Allianse for retten til en barndom

 

DISSE STØTTER ALLIANSEN

Hans Flaaten
Bjørg Lobben Røed
Fridtjof Andersen
EvaThorvaldsen
Mette Isberg
Elin Natås
Therese Nilstun
Marit Saxegaard
Sven-Åke Lorentsson
Thomas Chr. Wyller
Kari Bruun Wyller
Asbjørn Flemmen
Geir Olav Vinsnes
Carla Risbakken
Finn Drangsholt
Anne Brym
Øyvind Reinertsen
Martin Goldberg
Mary Barratt-Due
Henrik Magnus Thaulow
Helge Giørtz
Torkjell Myking
Gerd Flaaten
Anne Gro Lønnestad
Tryllefløyten Steinerbarnehave
Thomas Arthur Andresen
Vilde Stabel
Line Hellerud Hansen
Bård Erik Schmidt Christensen
Karin Andresen Rafoss
Leif Jarle Isberg
Oddrun Hjermstad
Bente Aarø
Åse Jamt Støwer
Helge Støwer
Johan Heier
Jan-Thore Håkelien
Gro Marie Ridderhus
Henriette Fløtra
Ingrid Bø
Helle Giørtz
Hege Iren Svendsen
Trude Malthe Thomassen
Hugo Olsen
Almgrenda barnehage
Tove Anderdal Aaberg
Svanild Haugen
Marit Synnøve Vestøl
Linette Vik
Veronica T. Solås
Aud Grethe Kimerud
Inger Anderdal
Solrosen Barnehave
Vilje Undis Hansen
Synnøve Eidsvoll
Marit Sunnby
Silje Hansen
Sissel Sandven
Bjørn Erik Bjorbekkmo
Tronn Haugen
Eli Lindberg
Stiftelsen Soria Moria Steinerbarnehave
Ingeborg Maria Reistad
Trygve Mjøen
Mette Wangberg
Waltraud Wieser
Ary Ketting
Trine Christiansen
Katrine Kleppe
Marie Beathe Fjærli
Bjørn Steinar Pedersen
Gry Tonje Johnsen
Startgropa barnehage
Synnøve Berg
Sonja Bergman
Rudolf Steinerbarnehagen i Asker
Tone E. Bjerkely
Kjersti Ones
Veslefrikk Steinerbarnehage
Unni Cacaca Johansen
Trude Løtveit
Nina Othilie Sontum
Hilde Lengali
Anne Christine Tanberg
Karen Elise Hjelle
Jens Nitter
Endre Stene
Sven-Inge Johansen
Jo Kristoffer Askelund
Isolde Hofstad
Anne Christine Bjørnebye
Andrea Helene Bjærke
Laila Svartbekk
Are Stenfelt – Nilsen
Synnøve Svindland
Helen Eriksen
Mai-Britt Unger
Wenche Valand
Linda Elin Øren Wullum
Tove Malena Mølstre
Kristin Stangenes
Marthe Svendsen
Elisabeth Bjørnes
Anne Christine Bjørneboe
Blesha Torp Bjørnsen
Linda Jakobsen
Camilla Marie Johansen
Eirin Lyngstad
Marit Elisabet Øyangen
Vivian R. Sjølie
Vigdis Tangen
Carina Norberg Vooren
Camilla Storsve
Greta Eeg-Henriksen
Sandra Fredrikke Roald
Jens Ole Christensen
Simen Kyrre Hagen
Helle Abelvik
Vårin Fjeldstad
Elna Thurmann-Nielsen
Brynjulf Haugan
Nina Westgård
Bjørn Grinde
Geir Kronkvist
Inger Marie Wingate
Sigrun Tømmerås
Vesper Jolson
Dag Fjeldstad Pettersen
Kjetil Renolen Jacobsen
Trine Bolseth
Jon M. Røed
Sigurd Nes
Tone Esbjug
Mette Haug
Ingrid Jeanette Flåterud
Birgitte Udo De Haes
Arvid Rafael De Haes
Ole Podhorny
Line Kolnes Knutsen
Christine Podhorny Rosaker
Rosenhagen Steinerbarnehage
Christina Åberg
Christine Caroline Nitter
Christoffer & Liv Sontum
Gine Heien
Randi Tønnesen Bjørnebye
Camilla Solland
Espen Schei
Sandra Roald
Stian Håland
Veslemøy Krukhaug
Margaret Hennum
Helene Charlotte Flint
Alfhild Knudsen Melbye
Marianne Andersen
Alfhild Knudsen Melbye
Helene Charlotte Flint
Margaret Hennum
Veslemøy Krukhaug
Stian Håland
Gine Heien
Tone L Urdal
Eli Tjore
Carl Erik Östlund
Birgitta Ottestad
Alfhild Knudsen Melbye
Ferdinand Wyller
Ann Cathrine Wyller
Mary Abelvik
Mari Rise Knutsen
Veronica Lygre
Dag Kyrre Lygre
Arne Blindheim
Brynhild Nilsgård
Gunn Merethe Prytz
Jostein Strømmen
Elianne Kemble
Elin Östlund
Grete Almaas
Rune L. Hansen
Elianne Kemble
Liv Marit Bakke
Kristin Julie Jebsen
Godi Keller
Marcus Renzenbrink
Fredrik Vonskar
Eva Bendigtsen
Berit Midthun
Ellen Jacoby Steina
Anne-Marie Rønsen
Maria C. F. Rostrup
Ellen Jacoby Steina
Franck Kamoun
Gry H. Storsve Hundsnes
Jan Mikalsen
Azra Sudic Süslü
Kathrine Berge
Rannveig Helen Havnegjerde
Lena Synnøve Olsen
Godi Keller
Harald Nielsen
Solfried Bergheim
Janne Hansen
Anne Katrine Skåre
Roald Arnesen
Mona Oddekalv Mikalsen
Tone Grimsrud
Lena Bjerke Montague
Jannice Larsen
Trine Iversen
Vivian Berg
Margaret Innelv
Anne Katrine Bøgeberg
Lillian Steinvang
David Guldager
Ingrid Gammelsæther
Tove Nornes
Trude Bergheim
Silje Malmin
Elisabeth Opedal
Petter Moen
Lena Synnøve Olsen
Håkon Borch
Synnve Svindland
Anastassia Dyrkorn
Johanna Podhorny
Berit Middthun
Ellen Maria Steinstø
May Britt Lingjerde
Veronica Lundal
Tone Lise Urdal
Geir Tønnesen
Sonja Chakker
Jo Lundsbakken
Tina Toomel Wiker
John Anders Borgen
Oddvar Blom
Jan Gunther Johansen
Ann Karin Rossfjord
Kjersti Lea
Susann Mikkelborg
Frode Johansen
Tonje Torvik Eriksen
Rita Bjelland Larsen
Jørn-Viggo Sørensen
Elise Maria Steinstø
Kathrine D.Thoresen
Anne Grethe Gjörvad
Kirsten Berg
Espen Hæhre
Nina-Lise Bjerkelund
Karen Marie Omholt
Gretha Berg
Gerd Langsæter
Bjørn Frode Johansen
Barbara Poutsma-Cazemier
Marianne Kiil Øvrebotten
Trudi Anda Totland
Hanne Larsen
Anne Marit Mehl
Nina Sande
Thomas Hagtvedt
Siw Othilie Haugen
Peder Aresvik
Ronald Urheim
Siv Hege Mascolo
Aslaug Finsrud
Barbro Elise Rist
Ingunn Ervik
Sølvi Leander
Heidi Hangeland
Rúna Petersen
Camilla Ravndal
Marit Oppedal Tjelta
Elin Opgård
Hjalmar Hugdal
Margareth Innelv
Anne Katrine Bøgeberg
Ellen Margrete Færaas
Jørn-Viggo Sørensen
Anne-Cathrine Hovde
John Hovde
Per Christian Dahl
Lillian Steinvang
David Guldager
Turid Anette Fonn
Ingela Grov
Svein Helge Grødem
Per Christian Dahl
Ida-Mari Hansen
Anita Kram
Gitte Brochstedt
Heidun Retter
Even Brønner Johnsen
Eli Jorunn Kleven
Møyfrid Henden
Lillian Thorsen
Cecilie Bergin Iversen
Dorte Aanestad
Gry Veronica Alsos
Ivar Sørøy
Ingeborg Kr. Støver
Anne Kathrine Warholm
Heidi Marie Islann Benjaminsen
Yvonne Waatsveen
Anette Haugsnes Dolonen
Beate Aanestad
Gro Jarto
Naim dervishi
Sara Kjøs
Linda Ringen
Asbjørn Tufto
Anette Vataker

 

Alliance for Childhood