Tilbakemeldinger

I kategori: Nyheter 2009

25/03/2009

Etter at Allianse for en god barndom ble presentert både i en kronikk i Dagbladet og senere på dagen i et intervju på NRK P1 har det strømmet inn med støtteerklæringer fra mange reflekterte mennesker der ute. Mange gir uttrykk for en lettelse over at noen kritiske røster kommer frem. Det er også tydelig at barnehage for de minste er et svært betent tema som det er vanskelig å kunne diskutere fritt i det offentlige rom. Vi håper at denne viktige debatten vil gå videre. Tusen takk for alle gode innspill og gode tanker! Dette er veldig inspirerende!

Vi gjengir her noen av kommentarene:

Takk for eit strålande initiativ ! Har i mange år kjempa for barn og at barn blir tekne seriøst ! Barn har til no alltid kome sist i køen, når prioriteringar sjer! SV er ein av dei som medvirka sterkt til at ein får inntrykk av at barn nermast er eit nødvendig onde , som må ut og bort frå heimen, så tidleg som mogeleg etter fødselen . Dei kjempar for døgnopne barnehagar , og døgnopne fritidsheimar, og no er det heildagskule som er tingen! Kvifor vert det eit betalt arbeid når utanforståande tek seg av barna våre? Og kvifor kan ikkje alle dei mødre som ynskjer å ta seg av eigne barn, få mulighet til det? Eit kaldt og kynisk samfunn er resultatet, der barn nærast er ei plage. Nok er for lenge sidan nok!

Jeg vil takke Hans Flaaten for kronikken i Dagbladet.i går. 24.mars..
Jeg har alltid visst at jeg har rett,og du bekreftet det så tydelig igjennom innlegget..
Jeg er 4 barns mor… Og har uttalt meg i enkelte sammenheng om fulldagsbarnehager og om hva jeg mener er barnets viktigste behov..Det er jo verre enn å banne i kirken..Jeg er sett ned på, latterliggjort, oversett og har ikke fått innpass og har ingen integretet…
Takk Hans!!!!

Jeg hørte Hans Flaaten på radio (P1) i går, og ble så jublende glad for at det er fler som er enig med meg når det gjelder hva som er best for våre barn. Dette har jeg ment bestandig og fått mye “pepper” for det.Jeg syns så synd på alle de barna som blir plasert i banehage,altfor små og altfor lenge.Håper mange tar til vettet snart. Føler når jeg ser på debatter om dette at det største problemet foreldrene har er hvordan det fortest mulig kan bli kvitt sine barn. Og da spør jeg meg selv, hvorfor har dei fått disse barna.

Eg er heilt einig med kva dykk seier! Har 3 barn som eg var heime med til dei gjekk på skule (i Nederland var det når dei var 4 år gamle). Det betydde sjølvsagd at me hadde mindre pengar enn andre foreldrane som jobba begge to, men eg hadde gleden av å vere i nærheiten av barna, og eg er overtydd om at barna våre har ein sån trygg basis, at dei derfor er rolige, snille og stabile barn som gjer det bra på skulen! Dei er no 8, 10 og 12 år gammal, og framleis vil eg helst vere heime når dei er. Så kan dei få ha ein liten prat med meg, eller hjelper eg dei med leksene eller med å spele musikk. Dei får anledning til å velje sjølv kva dei skal leike og gjør det i eigene tempoene sine. Også liker dei å hjelpe med å lage mat og andre små husstelljobber. Så eg skal ikkje sende mine barn til SFO heller.

Jeg hørte Hans Flaaten på P1 i dag og jeg er helt enig i hvert ord som han sa om at barn trenger å oppdras i et mindre fora enn en stor barnehage. Disse tankene har jeg selv hatt lenge og det var godt å få bekreftet at andre faktisk har forstått at barn faktisk er mennesker, ikke en ting som man bare setter fra seg. Jeg er for barnehage i små kontrollerte former og gjerne med mennesker som er pedagogisk utdannet. Men det viktigste vi kan gi barna våre er trygghet. De bør heller ikke være mange timene i barnehage, det bør reguleres etter alder og barnes behov for å være med andre barn. Jeg ville ha min sønn i barnehage 1 dag pr uke ett par til tre timer slik at han fikk leke med andre unger. Men han gråt så sårt når jeg forlot han at jeg forsto at jeg påførte han mer plage enn fornøyelse så vi ga oss på det. Men han er i høyeste grad en sosial person i dag.

Det var utrolig og helt fantastisk å møte en pedagog som har de samme erfaringene og tankene som meg. Midt innlegg handler om den problematikken det er å få uttrykke og drøfte disse erfaringene og holdninger i det pedagogiske miljø samt i den offentlige debatt. Det er ikke populært å snakke om at bhg ikke alltid er et godt sted å være, men alle pedagoger opplever barn som ikke har det bra!

Endelig noen som er av samme oppfatning som meg.
Politikere klør seg i hodet og undrer seg på hvorfor så mange av dagens unge har psykiske problemer…hallo…!

Har opp gjennom årene opplevd stort press fra lærere og skoleledere i forhold til å velge å ha barna hjemme. Kommentarer som ” de blir ikke sosiale, de lærer ikke nok, integreing i forhold til å lære seg hverdagsrutiner for å passe inn i skolen” osv. Med min bakgrunn i filosofi og sosiologi, samt ped og med min mann med spes.ped erfaring har vi utviklet vår tankegang i forhold til barn og oppvekst. Jeg vil gjerne være med å jobbe i alliansen. Og igjen takk for dere finnes, endelig noen som kan se mennesket i norge og ikke bare samfunnssystemets interesser.

Andre nyheter