Støtteerklæringer

I kategori: Nyheter 2009

27/03/2009

Jeg vil rette en takk til alle de støtteerklæringer vi har motatt på e-post og telefon i forbindelse med min kronikk i Dagbladet og påfølgende intervju i Norgesglasset på P1. Nesten 1000 personer har oppsøkt hjemmesiden til Alliansen på 3 dager. Det er mange der ute som overhodet ikke støtter det statlige etablerte syn på barn og barnhager. Jeg ber om at  alle Alliansens venner må bruke sin vilje, og spre denne artikkelen til alle bekjente. Du finner den under nyheter eller på linken artikler.

For Allianse for en god barndom, Hans Flaaten

Andre nyheter