Mottatte kommentarer

I kategori: Nyheter 2009

17/03/2009

Vi gjengir her en av de mange kommentarene vi har mottatt i det siste:

Hei, det er første gangen på mange år jeg hører dette manifestet. Dette burde være obligatorisk i opplæring av folk som skal jobbe med og for unger.

Det er helt riktig at unger har en for voksenstyrt hverdag og dette preger ungene i oppveksten.Som forelder har man følt dårlig samvittighet hvis ungen ikke går på fotball eller annen organisert idrett. “alle” bør ha en organisert hverdag for å lære rutiner har jeg fått høre men er ikke enig. Dere som startet denne alliansen gjør noe veldig viktig for barn i Norge og synes at det er på tide at noe skjer med samfunnet slik at ikke alt styres av A4- normer som gir intrykk av å være perfekt. For det er svært få som ser konsekvensene på langt sikt.

Andre nyheter