Henvendelser til Alliansen

I kategori: Nyheter 2009

23/09/2011

Det er veldig mange som henvender seg til Alliansen. Vi har dessverre ikke kapasitet til å gå inn i barnevernsaker o.l.
Vår primære oppgave er å spre informasjon om barn og barndom i Norge (se manifest). Send inn til oss alt som kan være av interesse. For at det skal skje forandringer avhenger dette av hvert enkelt individs vilje. Vi mottok i dag følgende:

Var i går på en konferanse i hos fylkesmannen i Troms i forbindelse med inn på tunet. Tema var barns rettigheter.

Der fikk vi utdelt Fylkesmannen i Troms sin januartale for 2009, som på januarmøtet er presentert for alle ordførere og rådmenn i Troms.  Det som vekket oppsikt for meg, fant jeg på side 8 i denne talen sitat:

” Fra årsskiftet innføres retten til barnehage, et stort skritt i riktig retning for å utjevne sosiale forskjeller. Like viktig som retten til barnehage, er vissheten om at tilbudet blir kvalitativt bra. Forskning viser at barn som har vært i barnhage mestrer skolesituasjon bedre, både faglig og sosialt. Antall år i barnehage har en signifikant effekt på elevenes generelle leseferdigheter på 4. og 5. trinn.”

Dette har fylkesmannen skrevet i sin tale som en absolutt sannhet, uten å vise til kilder for det han hevder er konklusjon i forskning. Det finnes mye forsking som går i motsatt retning. Når det gjelder leseferdigheter har det i mange år vært påpekt hvor viktig det er at barn blir lest høyt for. Dette er en oppfordring som lærere blir bedt om å gi til foreldre, for at de da skal lese for sine barn hver dag. Tror dette bl.a. står i L97.

Med fylkesmannen i Troms sitt misbruk av forsking får konsekvenser for foreldre i hele fylket ettersom dette er informasjon som blir spredt ut til alle kommunestyrer og skoleledere, som igjen øker presset på foreldre som selv ønsker å gi den daglige omsorgen for sine barn. Forskningsrapporten det vises til er for lenge siden plukket fra hverandre av forskere på pedagogisk fakultet på Universitet I Oslo og av forskere ute i Europa. Forskningsresultater rundt denne problematikken er meget godt omtalt I boken til Simen Tveitereid ”Hva skal vi med barn?” – kapittel 4 “Barnehage – en fordel og en fare?

Den aller viktigste saken Alliansen for en god barndom må kjempe for er full omsorgslønn, slik at de som ønsker å  være hjemme med barna sine de første leveårene, skal kunne ha et fritt valg… Er det noen der ute som kan sende inn bidrag om tanker  rundt dette? Hvem av våre politiske partier våger å være det første som programfester dette? Hvert lille barnehavebarn finansieres jo idag med Kr. 120 000.-, så hvorfor skulle ikke de som ønsker å passe dem selv få samme kompensasjon?

For Alliansen for en god barndom

Hans Flaaten

Andre nyheter