I kategori: Nyheter 2009

09/10/2009

Vi beklager at vi ikke klarer å oppdatere denne siden så ofte. Allianse for en god barndom er fremdeles i en etableringsfase og vi håper at vi med tid og stunder kan utvide vårt virke.

Her er link til en artikler:

Hvor like kan vi bli? av Frøydis Gammelsæter

Kan “Kunnskapsløftet” bli for tungt for små rygger? av Erling Gården

Andre nyheter