Straffetiltak mot ikke-velgere

I kategori: Hans Flaatens petiter

26/09/2011

David Hansen heter en ung mann, som er leder for Krf.-ungdommen. Han reagerer på at det er så liten valgdeltagelse av førstegangsvelgere. Derfor vil han ilegge bøter til alle som ikke stemmer ved valgene. På vegne av det største partiet, nemlig hjemmesitterne, vil jeg komme med noen små innvendinger mot dette forslaget. Noen få oppklaringer må også til for at den unge David Hansen kan skjønne noe av grunnen til at politikere har mistet all respekt. Med David Hansens utspill vil enda flere søke til mitt parti, som omtales litt nedsettende som” Hjemmesitterne”. Selv omtaler jeg oss som de Hjemløse. Det er mennesker som har måttet erkjenne at det ikke lenger finnes et samfunn, bare et konglomerat av særfunn. Skal vi nå likevel etterhvert tvinges til å stemme på udugelige, visjonærløse, korrupte individer? Kan det til og med bli slik som jeg leste i et skjema fra statistisk sentralbyrå, som jeg pliktet å fylle ut. ”Dersom vi ikke har mottatt forsendelsen fra deg poststemplet senest 17. november, vil du bli ilagt tvangsmulkt på Kr. 2400,-. MERK AT PLIKTEN TIL Å GI OPPLYSNINGER IKKE FALLER BORT SELV OM TVANGSMULKT ER BETALT”. Skal vi da oppleve at folk fra De hjemløses parti blir slept motvillig til valglokalene for å stemme på de udugelige politikerne med pistol rettet mot tinningen. Eller skal vi få bare få en ny mulkt, som tilslutt tvinger oss til å stemme.

For en tid tilbake husker vi kanskje en av Europas mest markante politikere, Helmuth Kohl ble kledd naken og kastet ut av partiet, på grunn av korrupsjon og løgn. Etterhvert viste det seg jo at de fleste hadde vært med på galskapen. Nå har det samme skjedd i Frankrike. Jacques Chirac har vært delaktig i de verste skandalene i fransk politikk, med elskerinner og det hele. Borgemesteren i Paris står tiltalt for valgfusk. Kommunistpartiets generalsekretær er tiltalt for ulovlig partifinansiering. Sosialistpartiets kasserer, Henri Emanuelli, er dømt for det samme. Er det noe som helst som tilsier at de norske politikerne skal være noe edlere enn de skamløse EU politikerne?

Vel har fru Brundtland forsikret oss om at vi er best på alt, men vi i De hjemløses parti stoler ikke helt på en LEGE som har sittet med makten i ti år og sett på at nettopp helsevesenet, hennes spesialområde og hjertebarn, har gått til helvete. Vi tror heller ikke at Carl Ivar Hagen er en kommende Gud som KAN redde det skakkjørte velferdssamfunnet ved å sette ned bensinprisen og tilrettelegge for rimeligere alkoholpriser. Vi tror bare ikke at dette er løsningen. Dette skal vi altså straffes for hvis den unge representanten for Krf skal få igjennom sin vilje.

Hele vårt storting består stort sett av mennesker som spiller et kjedelig skuespill for mediene, og slikker hverandre både her og der, når de sitter i hyggelige samtaler i stortingets kafé og spiser røkelaks og roastbiff for Kr.1.50, subsidiert av deg og meg.

I det siste guvernørvalget i USA var det 38% valgdeltagelse. Når vi kommer ned på 12% deltagelse i Norge håper jeg at politikerne tar hensyn til oss i De hjemløses parti, og forlater taburettene sine. Å sitte hjemme å se sakte inn i veggen, er i bunn og grunn en mer ansvarlig handling, enn å leve i den illusjon at man tar ansvar, og gjennomfører en mengde tiltak, som undergraver hele den menneskelige eksistens. Halvparten av verdens befolkning lever på mindre enn to dollar om dagen. 900 millioner er arbeidsløse. 800 millioner er totalt uten sosiale ytelser. Hvert annet sekund dør et barn av sult. Den som tror at nyliberalisme og kapitalisme har vunnet sin endelige seier tar feil. Det har oppstått en ny verdensomspennende bevegelse som kaller seg Attac. Bevegelsen favner så vel professorer som økonomer, politikere som kunstnere, innvandrere som bønder og arbeidere. Det er slike ting den unge David Hansen bør engasjere seg i. Ikke i å foreslå lover for de som sitter hjemme og er ansvarlige i De hjemløses parti.

PS. En nær, men perifer venn av meg ringte litt opphisset, og spurte meg om jeg var for diktatur og enevelde, siden jeg ikke trodde på det demokratiske system som vi har tilkjempet oss. Jeg svarte at jeg tror at demokratiske prosesser gjelder på noen områder, men at innsikt faktisk må gjelde på andre områder i livet. I Sveits har de folkeavstemninger rett som det er. Det er noe vi burde hatt mer av. Demokratiet vårt hviler på den tause majoritets tyranni, som Ibsen beskrev for hundre år siden i En folkefiende. Den boka ser det ut til at har få politikere lest. Den unge David Hansen bør ta en titt på den, istedenfor å rekruttere flere avmaktsfylte til De hjemløses parti.

Andre nyheter