Sex i skolen skal forebygge kjønnssykdommer

I kategori: Hans Flaatens petiter

26/09/2011

Vi har stadig mer usikker sex, står det å lese i Dagbladet. For første gang på ti år får nordmenn flere kjønnsykdommer. Nå skal seksuell eksperimentering, gruppesex og analsex inn i grunnskoleundervisningen. Heldige er de barn som går i den norske allmenne grunnskolen. I den finnes ingen blygsler. Den er alltid parat til å ta den rådende tid inn i undervisningen. Når sommersola varmer, kommer hormonene frem, men ikke alltid kondomene. Det er rart, for nå har de undervist i seksualundervisning i skolen i årtier, og skolens folk skjønner ikke at det er nytteløst med holdningskampanjer for kondomer og mot alkohol og dop.

Det er litt rart at de pedagogiske menneskearbeiderne aldri skjønner at de skyter litt over målet. Når det nå altså har blitt enda flere kjønnsykdommer ønsker de altså å tilby ny og fyrig undervisning. Nå skal det bli en ny og tøffere seksualundervisning står det å lese i kulturtidsskriftet Dagbladet. Analsex, gruppesex og homseeksperimentering skal inn i grunnskolepensumet. Allerede i august kommer ny læreveileder fra Læringssenteret.

Her ute i utkant-Norge hvor jeg holder til har jeg meldt meg som fast vikar til høsten på den lokale skolen. Jeg har sagt tydelig fra at jeg bare er interessert i matteundervisning, for det er det eneste jeg er ordentlig flink i. Etter å ha lest Dagbladet er jeg glad for at jeg har sagt så klart ifra. Tenk om jeg skulle ha troppet opp en morgen og fått i oppgave og undervise i homseeksperimentering. Jeg ville jo ikke ane hvordan jeg skulle ha lagt opp timen. Det står ikke noe i avisen om timene skal inneholde elevforsøk, eller om det bare skal være bilde og videomateriell til bruk i undervisningen. Den nye lærerveilederen er vedtatt og skal altså ut til høsten, bekrefter førstekonsulent Stein Inge Nesvåg i Sosial- og Helsedepartementet, når jeg ringer han.

Han har selv vært på Quartsfestivalen, sier han, og der har han merket seg at alt ikke er som det skal være. Ungdommen driver med ting som var helt nytt for han, og det resulterer i mye kjønnsykdommer. For noen år siden ble det foreslått onaniundervisning i vår kjære folkeskole, og jeg minnes daværende barneombud Trond Viggo Torgersens uttalelser. Jeg siterer: ”Barna må lære hva som er godt for kroppen. Elevene må lære å lete etter lystene, og nyte dem.”

I disse tider hvor det er så populært å koordinere og integrere, kunne det bli interessant å se hva dette skulle kunne avstedkomme. Kunne man foreksempel tenke seg å og koordinere onaniundervisning med kristendomsfaget og det helhetlige helsetilbudet. Kunne man lage et felles gruppeopplegg på analsex, homseeksperimentering, håndarbeid og kaninavl.

Jeg tror det finnes uttalige mye muligheter for eksperimentering i den norske skole. De leter jo hele tiden etter nye metoder for å bøte på de store problemene, og de mange tapere, som produseres i skoleverket. Jeg personlig tror de må gå helt andre veier enn skolens folk noen gang kommer til å komme på. De må gå mye lenger enn til Genova, og tenke i helt andre baner enn å ta virkeligheten inn i skolen, og terpe på den perverterte verden som finnes ute i dagliglivet.

Andre nyheter