Mysteriet på Gogata

I kategori: Hans Flaatens petiter

26/09/2011

Nå har det vært påske, en høytid som vi etter hvert får et vagere og vagere forhold til. Dessverre gjør kirken sitt for at den blir fremmed for oss. Påskemysteriet derimot er en hendelse som vi mennesker har mye å lære av tror jeg. Det viktigste budskapet ved påsken er forvandling. Dette blir beskrevet gjennom død og oppstandelse. Kristus dør på korset, men står opp igjen. For det moderne mennesket virker jo dette fremmed, men hva er egentlig denne hendelsen et utrykk for?

Ser vi på naturen og de krefter som naturen åpenbarer nettopp nå i påsketiden er det åpenbart at det som døde i fjor nå våkner til liv igjen. Død betyr altså ikke at noe er borte for evig og alltid. Snarere tvert imot. Hvis ikke naturen dør på høsten, ville vi vært fratatt gleden ved å se det nye spirende liv hver eneste vår.

Så hvis påsken skal minne oss på noe, må det være at vi hele tiden har mulighet for å forvandle oss. Vi har faktisk mulighet å vende blikket oppover. I alt for stor grad ser vi nedover mot jorden, hvor teknikken og næringslivet binder vår bevissthet. Vi kan like gjerne vende blikket opp mot stjernehimmelen eller mot solen. Der beveger alt seg i rolige faste tidsrytmer. Da kan vi spørre oss. Ligger sannheten skjult i lignende lovmessigheter, som vi ser der? Har jeg tid? Er jeg herre over min egen tid? Kan jeg bli spørrende istedenfor vitende?

En legende forteller at da Gud hadde fullendt skaperverket, stjal Lucifer en kopi til å friste menneskene med. Av menneskenes glemsel dannet han sin verden. Lucifer-skapningene lignet Guds i skinnet, men var hule innvendig, da det jo bare var glemsel i dem. Og fordi vakuum har en kolossal sugeevne, øvet tomrommene stor tiltrekning på menneskene. Alle gudsskapningene bar på skaperens uhyre vekt, og mellom dem løp et nett av blodårer. De var derfor krevende å håndtere og satte hjertene på vanskelige prøver. Gudsinnholdet i dem, selve identiteten kjente visst ingen grenser for sin vekst. Gudsskapningene var derimot uforutsigelige og umulige å bli klok på, selv om man nok kunne bli klok av dem. Forstanden søkte etter system, men oppdaget at skapningene elsket og hatet hverandre i en mystisk dans, lekte og gledet seg av uforståelige grunner.

Vi har akseptert at livet til en viss grad må gli inn i en skygge, formaliseres og organiseres. Velferdstaten reiser seg som en modernistisk arkitektur, der den vil sette omtanken i system og påberope seg menneskelighet. Staten har ingen sjel, ingen moral, selv om dens handlinger er velmente. Den er i beste fall en profesjonell håndterer av individets interesser, en tjener. I verste fall en inntrenger på vår urørlighetssone, hvor den vil overta sjelelivets oppgaver. Den kan tilby Luciferkopier av alt, KJÆRLIGHET, ANSVAR, OPPDRAGELSE, FORBILDER OG TANKER.

Derfor er det nødvendig for den enkelte å våkne, våkne til nytt liv. Dette tror jeg er å ta påsken på alvor. Det er viktig å tegne grenselinjen mellom seg selv og statsmakten, så den ikke kaster sin dysterhet over våre tanker og ansvarsområder. Selv kjenner den ingen grenser og respekt, og må som en løve holdes i bur for ikke å spise opp alle barna i landsbyen.
Kristus gikk sin vei og ingen andres. Veien han gikk var mot makten, mot presteskapet. Han gikk veien med sitt eget JEG. Historien om Golgata er mer aktuell enn noensinne.

Man kan spørre seg hvorfor alle for tiden er så glad i filmen ”Heftig og begeistret”. Kan det skyldes et gryende opprør mot oss selv og måten vi lever på. Er det enkle, gode liv i filmen noe vi alle higer etter? Kanskje er det som Kåre Valenbrokk skriver: ”Kanskje grunnen til vår begeistring for ”Heftig og begeistret” rett og slett at filmen gir oss et hardt tiltrengt frikvarter fra våre egne liv, et frikvarter blant mennesker som gir blanke faen i det meste av det vi synes er viktig, og som har all verdens tid”. Men vil denne filmen føre til at vi vil forandre og forvandle oss? Kanskje ikke. Begjæret har en overlevelsesevne som langt overstiger begeistringens. Det er likevel jeg som bestemmer mitt liv, og du som bestemmer ditt.

Andre nyheter