Lov om røykeforbud i hjemmet

I kategori: Hans Flaatens petiter

26/09/2011

Barneombud Trond Waage vil ha en lov mot røyking i private hjem. Han vil sikre barn en røykfri tilværelse, og mot foreldres uforstand. Han finner et slikt forslag helt logisk. Røyking er skadelig, man kan dø av det. Ingen vil vel være med på å drepe barn, uttaler barneombudet.

Av en eller annen merkelig grunn har røyking blitt et symbol på all ondskap i verden. Herr Waage ser ingen problemer med å bryte seg inn i den private sfære. Det gjelder jo en god sak, og han vil jo det beste for barnet. Han vil lave en lov som forbyr røyking i sofakroken, hvis det finnes et barn i huset. Jeg er ikke helt sikker på hvorledes han har tenkt seg det. Hvor gammelt er et barn foreksempel? Er en 14-åring et barn? Hvis fjortenåringen røyker, er det da lov for mamma og pappa å røyke hjemme, eller forpester man da et barn? Skal det være lov å fravike loven, hvis minstegutten også røyker, eller ønsker barneombudet en regel, som rett og slett forbyr oss å røyke hjemme? Jeg ville tro at det var mer rimelig at et slikt lovforbud kom fra forsikringsbransjen enn fra vårt maktsyke barneombud.

Nå er det ganske mange boenheter i dette vårt langstrakte land, så hvordan barneombudet har tenkt å håndheve loven blir jo et litt interessant spørsmål. Det gikk i hvert fall klart ut fra en debatt jeg hørte på i radioen, at alle barn kunne anmelde foreldrene sine, hvis de brøt loven.

Kanskje kunne barneombudet tenkt seg et videokamera i hvert hus, i hvert rom og under hver en seng så hadde man mulighet for å passe på at foreldre ikke drepte barna sine, eller gjorde annen ugang på soverommet. I diskusjonen benyttet barneombudet nemlig ordet drepe stadig vekk. Han stilte alltid det samme spørsmålet til de som hadde motforestillinger mot en slik lov: ”Ønsker du virkelig å være delaktig i å drepe barn?” Det er kanskje å trekke det litt langt tenker jeg .

Røykingens skadevirkninger er uomtvistelige, det kan jeg jo være enige med barneombudet i. Barn bør skjermes mot røyking. Det er ikke koselig å se ammende mødre med røyken i kjeften. Skal det være lov å drikke alkohol i hjemmet. Det kan jo også barn ta skade av. Om ikke fysisk, så i hvert fall sjelelig.

Jeg reagerer imidlertid sterkt på barneombudets syn på foreldre. I siviliserte, demokratiske land må det være balanse mellom foreldre og stat når det gjelder barn, Foreldreskapet og hjemmets suverenitet må staten verne om for barnas beste. I Hitlers Tyskland ble foreldre som var uenige med staten arrestert. Barna ble brukt som angivere mot sine egne foreldre Barneombudet viser en påfallende tendens til å mistenkeliggjøre foreldre når det gjelder barns beste. Hva kan det komme av? Sliter han med dårlig samvittighet overfor egne barn, eller er det en logisk konsekvens av hans utdanning som spesialpedagog?

P.S. En nær, men perifer venn av meg ringte og spurte om det ikke var bra at noen talte barnas sak. Jeg svarte at jeg forsatt mener at hysteriet rundt røyking bare er en avledningsmanøver for alle de virkelige problemene, så får det stå til at barneombudet kaller meg en morder. Jeg skulle gjerne tatt meg en røyk nå, for jeg tror det i mange tilfelle kan ha en god virkning på en oppbrakt sjel. Dessverre og heldigvis har jeg sluttet etter 37 år, og det uten å ha gått på kurs eller tygging av Nicorett.

Andre nyheter