Keisersnitt – en alminnelig menneskerett

I kategori: Hans Flaatens petiter

26/09/2011

Det foreslås nå en lov om at kvinner skal kunne velge om de skal føde med keisersnitt eller om de skal føde vaginalt, som fagfolket kaller det. Man kaller det ikke lenger bare en fødsel, men man innfører uttrykk, som gjør det som har vært helt naturlig, til noe ikke selvfølgelig. Jeg for min del grøsser, når jeg hører begrepet vaginal fødsel. Jeg vet hva som skjer under en vanlig fødsel, og jeg vet sogar hvor barnet kommer ut. Jeg har sett det med mine egne øyne. Det opprettes slike begrep i en spesiell hensikt, nemlig at noe kan sidestilles med den helt naturlige fødselen. I denne omgang er det altså forkjemperne for keisersnitt, som er ute og rasler med sablene. Det er sterke krefter i gang for å alminneliggjøre keisersnitt, og sykeliggjøre den naturlige fødsel. Og det er menn som går i bresjen for keisersnittet. Hvilke dypere motiver de har er vanskelig å få øye på. Jeg har mine mistanker. Det å føde er et kvinnelig privilegium, og mye tyder på at kvinner blir sterke av å gjennomføre en fødsel. Det kan heller ikke være så grusomt, for de fleste ønsker faktisk å gjøre det flere ganger. For oss menn ville det vært utenkelig og frivillig påført oss en slik smerte, men det ser ut til at kvinnen er født til det. Nå vil altså mannen forlede kvinnen til å unnlate å føde naturlig, og kvinner lar seg dessverre lett forlede. Det hevdes at faren ved naturlig fødsel eksempelvis er hjerneskader. Jeg tror for min del at menn som går mot den naturlige fødsel, lider av mye større defekter en hjerneskade. De er kanskje åndelig skadet, og det er denne tidsånden som er rådende. Mannen har mistet sin åndelige dimensjon, mistet sitt forhold til Gud, og isteden ofret seg til det dyriske. Den guddommelige mannen har gjort seg om til en liten gris, og kvinnen jubler bak våre rygger.

Hvorfor skal kvinnen påføres den smerte det er å gå igjennom en fødsel, istedenfor å gjøre et lite skarpt kutt, som nesten ikke synes? Hvorfor skal vi nåtidsmennesker i det hele tatt påføre oss smerte? Har smerte og lidelse noen positive elementer i seg? Den moderne kyniske mann, og etter hvert den moderne mannekvinne ønsker en ren verden, hvor man slipper det vanskelige, det smertefulle og det vonde.

Jeg blir ikke overrasket den dagen noen krever lovforslag om at naturlig sex er grisete og uhygienisk. Hvorfor kan ikke folk bare klare seg med litt cybersex, så ordner ekspertisen resten i laboratoriet. De lærde holder orden på sæden, og passer selvfølgelig på at sæd med lav IQ sorteres bort. Dessuten diskvalifiseres sæd med gener som er disponert for kreft, hjernehinnebetennelse, prostata, stivkrampe urinveisbetennelse og misunnelse. Vitenskapens apostler smelter deretter egg og sæd sammen under optimale forhold, når det gjelder temperatur og fuktighet, og plasserer egget tilbake i mors liv, hvis det i det hele tatt er nødvendig med et liv i fremtiden. Jeg håper selvfølgelig at de er påpasselige med tilbakeplasseringen, slik at riktig egg kommer til rett person. For noen uker siden var det dessverre et egg som ble plassert i feil person ved et sykehus i England. Det viktigste derimot er at sammensmeltningen skjer i kontrollerte omgivelser med fagfolk som overvåkningsinstans. Kravet om renhet og sterilitet er det viktigste i vår tid. Likhet, renhet, firkantethet og nøkternhet er begreper som verdsettes av den rådene makt. En makt som vi verken ser eller hører, men som siger inn i vårt daglige liv uten at vi legger merke til det.

Å være sammen med barn er utviklende I motsetning til voksne mennesker er nemlig barn kloke. Mannen har klart å ta fra kvinnen omsorgen for barna, selv om de tror det er resultat av kvinnekampen. Mannen ønsker nå å ta fra kvinnen fødselen. Etterhvert prøver han nok å ta fra kvinnen seksuallivet også. Da blir han sterk. Sterk nok til å skjære i kvinnekjøtt, og få se barnet før kvinnen våkner opp av narkosen.

PS. En nær, men perifer venn av meg ringte meg og spurte meg om hvorfor jeg alltid måtte være så veldig negativ, og hvorfor ikke kvinner selv kan få bestemme om de skal føde vaginalt eller ved keisersnitt. Jeg liker ikke at folk skjærer i hverandre og dessuten bør du lese keiserens nye klær, svarte jeg.

Andre nyheter