Inn i det 21. århundre

I kategori: Hans Flaatens petiter

23/09/2011

Julen er over og alle er mette. I hvert fall alle som vi Nordmenn kjenner. Det er en del milliarder som lever under sultegrensen, og jeg spør meg om dette kan fortsette og hvorledes denne verden ser ut om 100 år. Mye kommer til å skje i dette århundre. Tenk hva som skjedde i det forrige! Ved starten på et nytt århundre er det mange som prøver å trekke utviklingslinjer og skissere trender for framtiden. Ingen vet sikkert hvordan verden vil se ut om 10, 20 eller 100 år, men alle trendforskere er enige om at vi må forberede oss på store endringer allerede i den nære fremtid. En ting er helt sikkert, og det er at IT-samfunnet vil prege oss mer og mer.

Datamaskinene vil revolusjonere alt. Jeg kan komme på nett med alle. Jeg kan bli knyttet opp mot bilen, telefonen, kjøleskapet og varmeovnene både hjemme og på hytta. En av fremtidens mobiltelefoner skal bli så lett og bruke at barn på tre år skal kunne ringe til mor eller far. Man kan rope så mange varskuer man bare vil, men det er bare gjennom egen erkjennelse om hvorledes man ønsker sitt liv, at man kan bli i stand til å manøvrere mellom alt det unødvendige og destruktive. Det vil bli enda flere tidstyver som ønsker å stjele tiden vår, og i verste fall spise den og oss opp med hud og hår.

Datamaskinene er en djevels apostel i det ondes tjeneste, men en frihetsgudinne for de som kjemper det godes kamp. Datamaskinen er alle totalitære regimers skrekk. Når alle kinesere har sin egen PC er statens totale makt smuldret bort. Den nye datateknikken er en voldsom kraft i hendene på individet. Da Kursk-tragedien rystet Russland, sendte en ung russisk student e-post til sin amerikanske venn med en inngående beskrivelse av ulykken. Det skjedde før CNN hadde fått melding om tragedien. I datateknikken tar individet over, og skjærer seg vei gjennom det totalitære mønster. Den går på tvers av kunstige nasjonale grenser og skaper nye forbindelser mellom mennesker. Verden blir koblet sammen utenfor statens rekkevidde. Dette er datateknikkens store positive driv, noe som utvikles ved siden av dens egentlige oppgave.
På den annen side må ikke glemmes at datamaskiner lett gjør oss dummere og hjelpeløse. Teknikken er i ferd med å løpe fra menneskets tenkeevne. Når vi ikke greier å henge med i utviklingen, er det egentlig en sunn biologisk reaksjon, sier en kjent psykolog. Når vi moderne mennesker blir utsatt for stadig større mengder informasjon, med tilhørende krav om stadig raskere beslutninger, reagerer vi instinktivt og på samme måte som urtidsmenneskene, når de møtte noe ukjent: Vi blir stresset og redde. Vi mister perspektivene, og får isteden såkalt tunnelsyn, der vi bare kan se rett frem. Vi mister våre kreative evner, og blir umenneskelige.

Martha Louise har gått rett inn i dagens debatt ved å peke på en kjensgjerning. Vi er blitt et folk av tause seere. Jo mer vi ser, jo tausere blir vi. Aldri tidligere har vi sett så mye og vært så tause. Vi lever jo i den totale visuelle verden. Nå slår prinsessen et slag for den gode eventyrforteller. ”I det nye århundre må vi skape oss rom, hvor fortellingen kan få stå fritt i rommet, og bli hørt uten bilyder. Eventyret trenger stillhet rundt seg,” sier vår kloke kronprinsesse.

På nytt kommer vi frem til en gammel sannhet: At kun en levende stemme kan bringe videre et indre budskap fra menneske til menneske. At en norsk kronprinsesse slår et slag for den levende fortellerstemmen har blitt lagt merke til, og gitt mange noe å tenke på. Hennes oppfordring er kanskje det viktigste pedagogiske bidrag på mange år. Med folkeeventyrene, som er fulle av klokskap som ballast, kan vi trygt gå videre i den datafiserte verden. Uten en menneskelig basis derimot, blir maskinene en større trussel enn atombomber og fosterdrap.

Med dette ønsker jeg og min perifere venn alle lesere et riktig Godt Nytt År!

Andre nyheter