I frustrasjonens dynamiske flyttesone

I kategori: Hans Flaatens petiter

26/09/2011

Det er et stort problem at mellom 60.000 og 70.000 barn ikke har kontakt med en av foreldrene sine, sier Fremskrittspartiets familiepolitiske talsmann, stortingsrepresentant Per Sandberg. Han er derfor villig til å vurdere et forslag som begrenser skilte foreldres rett til å flytte hvor langt de vil etter en skilsmisse.

Fremtiden er altså ikke lenger hva den var, og vil nok absolutt ikke bli det, hvis Sandberg får gjennomslag i stortinget for sitt noe spesielle lovforslag. Han foreslår i fullt alvor å innskrenke skilte foreldres rett til å flytte dit de ønsker Han ønsker å opprette såkalte flyttesoner, hvor skilte foreldre må holde seg innenfor et gitt territorium, slik at barna skal kunne opprettholde kontakten med begge foreldre etter en skilsmisse.

Han kan neppe ha tenkt igjennom dette særlig lenge, kanskje bare et par minutter en solfylt morgen med kaffekoppen på verandaen for alt jeg vet. Det knytter seg nemlig en del praktiske vanskeligheter til gjennomføringen av Herr Sandbergs forslag. Jeg tror for min del det vil føre til relativt store problemer hvis for eksempelvis en skilt tobarnsfar fra Oslo forelsker seg i en fraseparert ung kvinne fra Bodø med et barn. Hvor i dette vårt vakre fedreland skulle altså dette paret sette bo. Herren fra Oslo kan ikke flytte ut av sin sone, som strekker seg fra Jessheim i Akershus til Steinberg i Buskerud fylke. Den unge kvinnen fra Bodø kan ikke flytte lenger enn til Fauske for å være innenfor sin sone, skjønt det vil bli gitt dispensasjoner fra departementets side i nordområdene hvor det er lange avstander fra bygd til bygd. Det nyforelskede paret kan derfor ikke uten videre slå seg sammen før deres barn er myndige, og det kan jo sette et hvilket som helst forhold på en hard prøve. Fremskrittpartiets representant derimot har kanskje tenkt at de kan korrespondere per brev og kort, eller at de kan holde telefonisk kontakt. I vår moderne tid kan de jo også sende hverandre tekstmeldinger og chatte på internett som det heter. Ifølge forslaget til Herr Sandberg vil det sikkert være mulig å besøke hverandre i helger hvor det forelskede paret er barnefrie. Skulle dette avstedkomme barn, ville det altså bli sittende en enslig mor i Bodø, med en far som måtte forbli i sin sone og lengte etter sitt barn der oppe i nord. I forhold til Fremskrittspartiets ellers så liberale holdninger, vil jo dette være et unntak og et altfor stort inngrep i privatlivet og individets frihet.

Jeg vet ikke hva Herr Sandberg har tenkt, men som antydet innledningsvis har han antakeligvis ikke tenkt i det hele tatt. Det er forsåvidt prisverdig at han ønsker å bidra til noe positivt i forhold til barn som sjelden ser sin far eller mor som bor langt unna, men det hadde vært fint om han tenkte gjennom saken litt grundigere før han presenterte det som et seriøst forslag for våre folkevalgte.

Vi må nok dessverre innfinne oss med at nåtidsmennesker ikke er så lenge glade i hverandre som i tidligere tider, og det er jo trist at barn ikke får ha daglig kontakt med begge foreldrene. Jeg tror for min del at hvis forslaget til herr Sandberg på noen som helst måte skal kunne gjennomføres, må det enda flere drastiske virkemidler til. Man må se hele saken i et helt nytt helhetsperspektiv som politikerne ynder å kalle det, når de ikke skjønner noenting av ingenting.

For at barn skal kunne treffe alle sine besteforeldre og stebesteforeldre, stesøsken og stemødre og stefedre bør det dannes boarealer rundt flyplassene hvor de i foreldregenerasjonen bor, mens barna derimot kan stasjoneres i fly som beveger seg rundt i hele kongeriket Norge. Der kan de få sin skolegang og der kan de ha sine soverom. De kan så og si være i sollyset hele dagen, altså over skylaget. Og er det noe barn av skilte foreldre trenger er det jo nettopp lys. Så kan de dukke ned under skylaget hver gang de ønsker å treffe noen av sine nærmeste på en eller annen flyplass. Mannen fra Oslo og alenemoren fra Bodø kan bo hvor de vil; gjerne i sone B på Sola flyplass. Barna deres derimot må ta bolig i en stor Boeing 747 sammen med alle de andre forlatte barna.

Andre nyheter