IT i skolen

I kategori: Artikler

23/09/2011

av Lene Skogstrøm

 

IT i skolen er bare tull, mener konsulent, IT-gründer og historieforteller i næringslivet, Espen Holm. På midten av 90-tallet skrev Espen Holm boken “Intelligente idioter”, som ble en kultbok blant mange lærere i skolen med motforestillinger mot ny teknologi. Nå, ti år senere, mener han det er på tide å ta et oppgjør med tankegangen om at all IT-satsing i skolen per definisjon er av det gode. – Den gangen ble man sett på som bakstreversk hvis man stilte spørsmål ved undervisning på PC og data. Men jeg har jobbet i IT-bransjen siden 70-tallet, og vet hvilke begrensninger teknologien har, sier han. – Daværende undervisningsminister Gudmund Hernes ville satse på IT i skolen “der hvor det gir en pedagogisk merverdi.” Men hvem kan påvise hvor det gir en merverdi? Har barn blitt flinkere av å bruke IT i skolen?

 

Læreren blir vaktmester

Nå jobber Holm som historieforteller i næringslivet. – Næringslivet ligger foran skolen i IT-bruk. Her kjeder nå folk seg til døde over powerpoint-presentasjoner og informasjonsflommen som teknologien skaper, og vil ha noe annet. Historiefortelling går ut på å kommunisere et budskap gjennom en fortelling. Rådet mitt til lærerstanden er: Bruk mindre tid på teknologi, og mer tid på å bli gode historiefortellere, sier han. Han reagerer på at nye undersøkelser av barn, ungdom og databruk fremstiller det som et problem at PC brukes for lite i undervisningen.

– Når så mange har PC, dataspill, epost og Internett hjemme, lærer de seg fort å trykke på de riktige knottene. På skolen burde de lære andre ting. Ellers blir læreren redusert til en vaktmester som står og ser på at elevene ser inn i en skjerm. – Bør ikke barn og ungdom lære å bruke PC-en som et annet slags verktøy på skolen enn det de bruker den til hjemme, for eksempel en mer kritisk bruk av Internett? – De er uansett for unge og uerfarne til å lære kildekritikk før siste klasse på
ungdomsskolen, mener Holm.

 

Kollisjonskurs

Han er på kollisjonskurs med dagens uttalte skolepolitikk. Det satses fortsatt på databruk i skolen, og begrunnelsen er at man skal sikre at alle elever får kunnskap i å bruke data – både som verktøy og kilde til å innhente informasjon via Internett. – Digital kompetanse er noe man er enig om at elever skal få gjennom utdannelsessystemet, i likhet med andre grunnleggende ferdigheter som å skrive, lese og regne, sier Morten Søby ved Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ved Universitetet i Oslo. – Tallene viser at vi har langt igjen. Det brukes altfor lite PC og Internett til
faglige aktiviteter på skolen, sier han. – Det er et problem at gapet er så stort mellom IT-bruk på hjemmearenaen og i klasserommet. Skolen utnytter ikke godt nok det potensialet som ligger i å undervise i engelsk, matte og norsk på PC, sier han. – Det er mulig å få økt kvalitet på læringen hvis man bruker egnet programvare i for eksempel matematikk og naturfag. Bare tenk deg forskjellen på å jobbe med en 3 D-modell av en DNA-struktur på PC-en, og høre læreren fortelle om det fra kateteret. Men det krever jo at læreren tar dette i bruk. Det er stor forskjell på hva elevene får ut av IT-undervisning på skolen, avhengig av hvor tydelig skolens ledelse er, hvor profesjonelt datamaskinene driftes og hvor gode lærerne er til å integrere data i fagene.

Andre nyheter